djalit të vogël i duhet ndërhyrje me qeliza staminale – Stop