diplomatët shqiptarë urojnë në gjuhë të huaj – Stop