devijimi i hetimit për vrasjen e të riut Korcë. – Stop