detyrim paraqitjeje për kapitenin e anijes. – Stop