deklaratë noteriale për të zhdukur paratë e firmës – Stop