degradimi i Hotel Dajtit. Një qytetar ka marrë gjobë për rrip sigurimi – Stop