certifikata për roje bregdetare pa nipt e numër license – Stop