burrat pëlqejnë ballokumen e gruas apo të botës – Stop