boshllëk ligjor për personat me probleme në moshë të mesme – Stop