blen apartamentin në Vlorë me kontratë të rregullt dhe i sekuestrohet – Stop