bën tamponin e I japin vërtetim të rrijë në shtëpi. – Stop