bashkia e Krujës e shpall pallatin të pabanueshëm – Stop