bashkia e Elbasanit nuk shtron një copë tokë. – Stop