avokati kërkon 5 mijë euro për të nxjerrë të miturin nga burgu. – Stop