avokati kërcënon qytetarin për dokumentat origjinale – Stop