asnjë zgjidhje për personat e vetmuar e me probleme – Stop