apo edhe për emrin e ri të sheshit të kryeqytetit. – Stop