aplikon për certifikatë pronësie i bllokojnë apartamentin. – Stop