aplikon me prokurë për pasaportën e mbesës. – Stop