apeli i Stop për familjen e varfër Bërzhitë – Stop