apeli i Fundjavë ndryshe për familjen e varfër Bërzhitë – Stop