ankesat e mësuesve për drejtoreshën e shkollës – Stop