administratori i punishtes së aluminit nuk i jep paratë punonjësit – Stop