administratori i firmës së pastrimit Shijak – Stop