60% e shqiptarëve nuk flasin asnjë gjuhë të huaj – Stop