1 500 lekë për një ditë për pacientin e hemodializës – Stop