Stop – Ujësjellësi Kamëz, shkarkimi arbitrar i punonjësit dhe bllofi i drejtorit 14 qershor 2018 – Stop