Seks në këmbim të drejtësisë nga kreu i gjykatës Gjirokastër Guximtar Boci – Stop