Stop – Lali Eri i ëmbël si sheqeri 3 tetor 2018 – Stop