Stop – Fier Në vend të shpejtësisë, njoftime vdekjesh – Stop