Stop-Dardhe, pyllit i vihet flaka banoret angazhohen ne fikjen e vatrave (02.04.2019) – Stop