Stop – Bathore, ja një ide gjeniale për përdorimin e pusetave…!!! – Stop