Stop-Balldre-Lezhe/ Kushtet e qendres se vaksinimit te bebeve! – Stop