Ore me institucionet ç’kanë sa herë janë në opozitë? – Stop