Me detyrim për të dëgjuar Ramën në “Infermierë për Shqipërinë”… – Stop