Intervistat/ Rruga e Durrësit me një kalim! – Stop