Asambleja e PS për prioritetet?! Rëndësi ka timoni dhe tepsia…. – Stop