zgjidhet kopshti për fëmijët e Babrru-Fushë – Stop