shitja e frigoriferëve të përdorur e ndaluar me ligj – Stop