se strategjia e opozitës ishte si ajo e partizanëve me gjermanët