raporti i aftësisë për punë 12 mijë lekë nën dorë. – Stop