psikologët dënojnë pyetësorin në kopshtet e Elbasanit.