problemi në sistemin bankar bllokon pagesat e tetraplegjikëve. – Stop