prindërit e Danielës me aftësi të kufizuara. – Stop