pas 40 vjetësh i hiqet pa arsye paketa higjeno-santiare. – Stop