mashtruesi nga Vlora i merr para për punë në Gjermani.