mashtruesi nga Vlora i merr 300 euro për punë në stallë në Gjermani