Klintoni pyet burrat për qëndrimin në shtëpi. – Stop