kërkojnë për ar dëmtojnë trashëgiminë kulturore – Stop