infermierëve në Peshkopi i marrin të dhënat e kartës